990-91274H-025

Demontaż klasycznej szafy bateryjnej lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji

 1. Otwórz drzwi. W klasycznej szafie bateryjnej o szerokości 1000 mm odkręć dwie śruby, aby otworzyć lewe drzwi.
 2. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ. (otwartej).
 3. Zdemontuj płyty ochronne wyłącznika.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 4. Zdemontuj osłonę zacisku z lewej strony wyłącznika baterii.
 5. Odłącz kable DC i N oraz kabel PE od wyłącznika baterii, a następnie je usuń.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 6. Dla klasycznych urządzeń bateryjnych E3MCBC10D lub E3MCBC10E:
  1. Odłącz kabel PE spomiędzy dwóch klasycznych szaf bateryjnych.
  2. Rozłącz kable baterii (N, Batt+, Batt-) od baterii w drugiej klasycznej szafie bateryjnej i od prawej strony wyłącznika baterii w pierwszej klasycznej szafie bateryjnej.

   Klasyczne urządzenie bateryjne E3MCBC10D lub E3MCBC10E

 7. Odłącz i zdemontuj połączenia między bateriami na każdej półce. Odłącz i zdemontuj kable baterii z prawej strony wyłącznika baterii. Patrz schemat połączeń na wewnętrznej stronie przednich drzwi klasycznej szafy bateryjnej.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Baterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
  • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
  • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
  • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
  • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
  • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
  • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym i oparzeniami wskutek wysokiego napięcia zwarciowego. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji przez wykwalifikowany personel (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 8. Zdejmij baterie z półek. Zutylizuj baterie lub ponownie je wykorzystaj, w zależności od ich stanu.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
  Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
  • Prawidłowo zutylizuj baterie kwasowo-ołowiowe. Baterie zawierają ołów i rozcieńczony kwas siarkowy.
  • Zutylizuj baterie zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 9. Ponownie zamontuj osłonę zacisku na lewej stronie wyłącznika baterii.
 10. Odłącz i zdejmij kable sygnałowe z klasycznej szafy bateryjnej.
 11. Ponownie zamontuj płyty ochronne wyłącznika.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 12. Zamknij drzwi. W klasycznej szafie bateryjnej o szerokości 1000 mm wkręć dwie śruby, aby zamknąć lewe drzwi.

  Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

 13. Zdemontuj płyty zabezpieczające przed uderzeniem z przodu, tyłu i boków klasycznej szafy bateryjnej.
 14. Unieś klasyczną szafę bateryjną z lewej lub prawej strony za pomocą wózka paletowego.
  OSTRZEŻENIE
  Ryzyko PRZECHYŁU
  • Nie podnoś szafy za pomocą wózka widłowego. Użyj wózka paletowego
  • Nie podnoś szafy od przodu ani od tyłu. Podnoś ją z lewej lub prawej strony.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 15. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zdemontuj klasyczną szafę bateryjną LUB
  • Przenieś ją do nowej lokalizacji i zamontuj ją tam.
 16. Tylko w przypadku montażu klasycznej szafy bateryjnej w nowej lokalizacji: Ponownie zamontuj baterie w klasycznej szafie bateryjnej po przeniesieniu jej do nowej lokalizacji. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, aby zamontować połączenia baterii, kable sygnałowe, kable zasilające itd. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?