990-6392A-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1:2017, Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, tilføjelse 1
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Jordingssystem TN-S, TN-C, TT eller IT
QR code for this page

Var dette nyttigt?