990-6392A-004

Montering på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Monter vedligeholdesesbypasspanelet på væggen eller i et rack, som er strukturelt stabilt, og som kan bære enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr til væg-/racktypen.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fjern skruerne, og åbn den indre dør.
  2. Bor huller på de fire afmærkede steder på væggen, og monter forankringsboltene.
  3. Monter vedligeholdelsesbypasspanelet på væggen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?