990-6392A-004

Specifikationer for Easy UPS 3L

I Easy UPS 3L-systemer kan E3MBP60K400H kun bruges som et enkelt vedligeholdelsesbypasspanel.

Oversigt over Easy UPS 3L-system med vedligeholdelsesbypasspanel

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
BB Batteriafbryder

Systemer med én forsyningskilde

Systemer med to forsyningskilder

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 240 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.
UPS-klassifikation   Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
250 kVA UPS-udgang 2 x 120 2 x 120 120
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 50 4 x 50 2 x 50
Last 4 x 50 4 x 50 2 x 50
300 kVA UPS-udgang 2 x 150 2 x 150 150
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 70 4 x 70 2 x 70
Last 4 x 70 4 x 70 2 x 70
400 kVA UPS-udgang 2 x 240 2 x 240 240
Indgang (én forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4 x 95 4 x 95 2 x 95
Last 4 x 95 4 x 95 2 x 95

Anbefalet indgangsbeskyttelse

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
UPS-klassifikation Afbrydertype Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?