990-6392A-025

Dane techniczne zasilacza Easy UPS 3L

W systemach Easy UPS 3L, panelu E3MBP60K400H można używać tylko jako pojedynczego panelu obejścia serwisowego.

System Easy UPS 3L z panelem obejścia serwisowego

UIB Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
BB Wyłącznik baterii

Systemy o pojedynczym zasilaniu

Systemy o podwójnym zasilaniu

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 240 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat rozmiarów kabli wejściowych UPS można znaleźć w instrukcji instalacji zasilacza UPS.
Moc zasilacza UPS   Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
250 kVA Wyjście zasilacza UPS 2x120 2x120 120
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x50 4x50 2x50
Obciążenie 4x50 4x50 2x50
300 kVA Wyjście zasilacza UPS 2x150 2x150 150
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x70 4x70 2x70
Obciążenie 4x70 4x70 2x70
400 kVA Wyjście zasilacza UPS 2x240 2x240 240
Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
4x95 4x95 2x95
Obciążenie 4x95 4x95 2x95

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
Moc zasilacza UPS Typ wyłącznika Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?