990-5997D-025

Podłączenie kabli sygnałowych

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
UWAGA: Na ilustracji dotyczącej niniejszej procedury pokazano system dolnego wlotu kablowego. Taka sama procedura ma zastosowanie do systemu górnego wlotu kablowego.
 1. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zacisków bezpotencjałowych BAT_T w zasilaczu Easy UPS 3M i J12 w zasilaczu Easy UPS 3L.
 3. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
 4. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii.
 5. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z jednym z poniższych schematów dla zasilacza Easy UPS 3M:

  Kable sygnałowe w instalacjach z jednym wyłącznikiem baterii

  Kable sygnałowe w instalacjach z dwoma wyłącznikami baterii

  1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpieczników do gniazd J5–1 i J5–2 w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J6–1 i J6–4 w zasilaczu UPS.
 6. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z poniższym schematem dla zasilacza Easy UPS 3L.
  1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpiecznika/ów do gniazd J4-3 i J4-4, J5-1 i J5-2 oraz J5-3 i J5-4 w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J3-1 i J3-2, J3-3 and J3-4 i J4-1 oraz J4-2 w zasilaczu UPS.
 7. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
 8. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?