990-5997D-004

Installer batteriafbryderen i det tomme batteriskab – adgang oppefra

  1. Installer batteriafbrydersættet i toppen af det tomme batteriskab.

    Det tomme batteriskab set forfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?