990-5995E-004

Konfigurer batteriindstillingerne

 1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > Advanced settings (Avancerede indstillinger) > Batteri settings (Batteriindstillinger) og følgende indstillinger konfigureres:
  1. Number of battery strings (Antal batteristrenge): Angiv antallet af batteristrenge i batteriløsningen.
  2. Battery blocks per string (Batteriblokke pr. streng): Angiv antallet af batteriblokke i en batteristreng.
  3. Battery block capacity (Ah) (Batteriblokkapacitet i Ah): Angiv batteriblokkens nominelle kapacitet.
  4. Periodic boost charge (M) (Periodisk boost-ladning i måneder): Angiv intervallet i måneder for at skifte fra normalladning til boost-ladning.
 2. Tryk på den nedadgående pil og konfigurer følgende indstillinger:
  1. Maximum charge current (Maksimal ladestrøm): Vælg en værdi mellem 0,05 og 0,15 C.
  2. Float voltage (V) (Flydespænding i V): Vælg en værdi mellem 2,20 og 2,29.
  3. Boost voltage (V) (Boost-spænding i V): Angiv den øvre grænse for en battericelles boost-ladningsspænding. Vælg en værdi mellem 2,30 og 2,40.
  4. Boost charge duration (minutes) (Varighed af Boost-ladning i minutter): Angiv varigheden af boost-ladningen. Vælg en værdi mellem 0 og 999 minutter.
 3. Tryk på den nedadgående pil og konfigurer følgende indstilling:
  1. Float temp. compensation (Temperaturkompensation for flydeladning): Vælg en værdi mellem 0,000 og 0,007 V/°C pr. celle.
 4. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?