990-5995E-025

Konfiguracja ustawień wyjścia

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zmian w parametrach systemu UPS może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Output settings (Ustawienia wyjścia) .
  2. Ustaw Output frequency (Hz) (częstotliwość wyjściową – Hz). Wybierz 50 lub 60 Hz.
  3. Ustaw Output voltage (V) (napięcie wyjściowe – V). Wybierz spośród opcji 200, 208, 220, 380, 400 i 415 V.
  4. Ustaw kompensację napięcia wyjściowego (%). Wybierz wartość od –5 do 5.
  5. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?