990-5995E-025

Odizolowanie pojedynczego zasilacza UPS z systemu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby wyłączyć jeden zasilacz UPS w pracującym układzie równoległym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że pozostałe zasilacze UPS są w stanie zasilić obciążenie.
  1. Przełącz wyłącznik SSIB zasilacza UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Control (Sterowanie) > Inverter OFF (Falownik WYŁ.) > Single OFF (Pojedynczy WYŁ.) .
  3. Przełącz wyłączniki BB zasilacza UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
  4. Przełącz wyłącznik MIB zasilacza UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
  5. Przełącz wyłącznik BIB zasilacza UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
  6. Przełącz zewn. wyłącznik UOB zasilacza UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Poczekaj przynajmniej 5 minut przed zdjęciem osłony zasilacza UPS po wyłączeniu się wyświetlacza, by całkowicie spadło napięcie kondensatorów.
  • Przed pracą na zasilaczu UPS należy zawsze zmierzyć niebezpieczne napięcia na wszystkich zaciskach.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?