990-5995E-004

Oversigt over 1+1 redundant parallelsystem med delt batteribank

MIB Hovedforsyningsafbryder
BIB Bypassforsyningsafbryder
UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
UOB Enhedsudgangsafbryder
Ekst. UOB Ekstern enhedsudgangsafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
Ekst. MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
BB1 Batteriafbryder 1
BB2 Batteriafbryder 2
BEMÆRK: Delte batteribanker understøttes ikke i systemer med interne batterier.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?