990-5995E-025

Omówienie nadmiarowego systemu równoległego 1+1 ze wspólnym zespołem baterii

MIB Wyłącznik wejściowy sieci
BIB Wyłącznik wejściowy obejścia
UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
Zewn. UOB Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
Zewn. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
BB1 Wyłącznik baterii 1
BB2 Wyłącznik baterii 2
UWAGA: Typowe zespoły baterii nie są obsługiwane w systemach z bateriami wewnętrznymi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?