990-5992E-025

Informacje ogólne o układzie równoległym

UWAGA: W układach równoległych z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego Zew. MBB, wyłączniki obejścia serwisowego MBB muszą być zablokowane w pozycji otwartej.

Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych

MIB Wyłącznik wejściowy sieci
BIB Wyłącznik wejściowy obejścia
UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
Zewn. UOB Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
Zewn. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
SIB Wyłącznik izolacji systemu
BB Wyłącznik baterii
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?