990-5995E-025

Informacje ogólne o układzie równoległym

MIB Wyłącznik wejściowy sieci
BIB Wyłącznik wejściowy obejścia
UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
Zewn. UOB Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
Zewn. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
SIB Wyłącznik izolacji systemu
BB Wyłącznik baterii
UWAGA: W układach równoległych z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego (Zewn. MBB), wyłączniki/przełączniki obejścia serwisowego (MBB) muszą być zablokowane w pozycji otwartej (WYŁ.).

Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych

Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych

Impedancja ścieżek obejścia musi być kontrolowana w równoległym systemie UPS. Podczas pracy w trybie obejścia równoległy podział obciążenia jest określony przez całkowitą impedancję ścieżki obejścia obejmującej kable, rozdzielnicę, przełącznik statyczny i ułożenie kabli.

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
  • Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w układzie z pojedynczym zasilaniem.
  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pozycjonowania kabli.
  • Opór bierny układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taki sam dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym rozłożeniem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?