990-5995E-004

Konfiguration af livscyklusovervågning

  1. Fra startskærmen vælges Service > LCM settings (LCM-indstillinger) .
  2. Indstil tid i måneder mellem luftfilterkontroller. Systemet vil sende meddelelsen Check air filter (Kontrollér luftfilter), når det er tid til at kontrollere luftfiltrene.
  3. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?