990-5995E-025

Uruchamianie pojedynczego zasilacza UPS w trybie normalnym

UWAGA: Po uruchomieniu zasilacza UPS zostaną użyte zapisane ustawienia.
 1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia odłączające znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
 2. Przełącz wyłącznik SSIB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

  Włączy się wyświetlacz i pojawi się ekran główny.

 3. Przełącz wyłącznik UOB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

  Poczekaj około 30 sekund, aż wskaźnik LED obejścia zacznie świecić stałym, żółtym światłem. Zasilacz UPS uruchomi się w trybie obejścia statycznego.

 4. Przełącz wyłącznik UIB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

  Zasilanie zacznie być dostarczane do prostownika. Kiedy prostownik będzie gotowy, falownik uruchomi się i zsynchronizuje z obejściem.

  Wskaźniki LED na interfejsie użytkownika wyglądają następująco:

 5. Zaczekaj około 20 sekund, aż wskaźnik LED falownika zmieni kolor na zielony (niemigający), zasilacz UPS automatycznie przejdzie z trybu obejścia statycznego do trybu normalnego.

  Wskaźniki LED na interfejsie użytkownika wyglądają następująco:

 6. Przełącz wyłączniki baterii BB do położenia WŁ. (zamkniętego).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?