990–5911A–022

De lege batterijbehuizing voorbereiden op kabels – kabelinvoer aan de bovenkant

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Verwijder de acht schroeven waarmee de batterijschakelaarplaat bevestigd is. Bewaar de schroeven voor later gebruik.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

 2. Verwijder de batterijschakelaarplaat.
 3. Plaats de batterijschakelaarplaat op de bovenste plank van de lege batterijbehuizing.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

 4. Zet de onderkant van de batterijschakelaarplaat met zes schroeven vast.
 5. Zet de zijkanten van de batterijschakelaarplaat met twee schroeven vast.
 6. Verwijder de wartelplaten voor (a) stroomkabels en (b) signaalkabels.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

 7. Boor of stans gaten voor stroomkabels en signaalkabels uit in de wartelplaten.
 8. Plaats de wartelplaten terug.
  GEVAAR
  gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Controleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels zouden kunnen beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?