990-5911A-011

Tyhjän akkukotelon valmisteleminen kaapeleita varten – yläläpivientiaukko

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa reikiä, kun huokoiset levyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä yksikön läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Irrota kahdeksan ruuvia, joilla akkukatkaisijan levy on kiinnitetty. Säilytä ruuvit myöhempää käyttöä varten.

  Tyhjä akkukotelo edestä

 2. Poista akkukatkaisijan levy.
 3. Aseta akkukatkaisijan levy tyhjän akkukotelon ylähyllylle.

  Tyhjä akkukotelo edestä

 4. Kiinnitä akkukatkaisijan levyn alaosa kuudella ruuvilla.
 5. Kiinnitä akkukatkaisijan levyn sivut kahdella ruuvilla.
 6. Poista (a) virtakaapeleiden ja (b) signaalikaapeleiden läpivientilevyt.

  Tyhjä akkukotelo edestä

 7. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille ja signaalikaapeleille läpivientilevyihin.
 8. Asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.
  VAARA
  sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Tarkista, ettei lähistöllä ole teräviä kulmia, jotka saattavat vahingoittaa kaapeleita.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?