990-5911Α-007

Περιβάλλον

  Λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) -25°C έως 55°C (-13°F έως 131°F)
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;