990-5911Α-007

Τελική εγκατάσταση

 1. Επανατοποθετήστε τα δύο μπροστινά καλύμματα.

  Σύστημα κάτω εισόδου καλωδίων

  Σύστημα άνω εισόδου καλωδίων

 2. Ασφαλίστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο κενό ερμάριο μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 3. Στερεώστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο έδαφος.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;