990-5911Α-007

Προετοιμάστε το κενό ερμάριο μπαταρίας για καλώδια – άνω είσοδος καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 1. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες που συγκρατούν την πλάκα ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Φυλάξτε τις βίδες για μεταγενέστερη χρήση.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 2. Αφαιρέστε την πλάκα ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
 3. Τοποθετήστε την πλάκα ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας στο επάνω ράφι του κενού ερμαρίου μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 4. Ασφαλίστε το κάτω τμήμα της πλάκας ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με έξι βίδες.
 5. Ασφαλίστε τα πλαϊνά τμήματα της πλάκας ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με δύο βίδες.
 6. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για (α) καλώδια τροφοδοσίας και (β) καλώδια σήματος.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 7. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας και καλώδια σήματος στις πλάκες στυπιοθλίπτη.
 8. Τοποθετήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες που μπορούν να καταστρέψουν τα καλώδια.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;