990–5911A–023

Installer og kople til batterier

ADVARSEL
uventet håndtering av utstyret
Batterikabinettet må ikke flyttes etter at batteriene er installert.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  1. Sett batteriene på hyllene i det tomme batterikabinettet og kople sammen batteriene.
    MERK: Du må ikke dekke til hullene i hyllehjørnene, som er beregnet på legging av kabler mellom hyllene.

    Det tomme batterikabinettet vist forfra

  2. Noter deg batterikonfigurasjonen på etiketten i det tomme batterikabinettet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?