990–5911A–023

Klargjøre det tomme batterikabinettet for øvre kabelinnføring

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern de åtte skruene som holder batteribryterplaten på plass. Ta vare på skruene for senere bruk.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

 2. Fjern batteribryterplaten.
 3. Monter batteribryterplaten på den øvre hyllen i det tomme batterikabinettet.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

 4. Fest den nedre delen av batteribryterplaten med seks skruer.
 5. Fest sidene på batteribryterplaten med to skruer.
 6. Fjern pakningsplatene for (a) strømkabler og (b) signalkabler.

  Det tomme batterikabinettet vist forfra

 7. Bor eller skjær hull for strømkabler og signalkabler i pakningsplatene.
 8. Monter pakningsplatene igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Se til at det ikke er noe skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?