990-5911A-031

Installera och anslut batterierna

VARNING
oväntad hantering av utrustning
Batteriskåpet får inte flyttas efter att batterierna har installerats.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
  1. Placera batterierna på hyllorna i det tomma batteriskåpet och koppla ihop dem.
    OBS: Täck inte hålen i hyllhörnen avsedda för kabeldragning mellan hyllorna.

    Frontvy av tomt batteriskåp

  2. Notera batterikonfigurationen på etiketten i det tomma batteriskåpet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?