990-5911A-031

Slutlig installation

 1. Sätt tillbaka de två främre täckplåtarna.

  Undre kabelingångssystem

  Övre kabelingångssystem

 2. Fäst det främre vinkelfästet i det tomma batteriskåpet.

  Frontvy av tomt batteriskåp

 3. Fäst det främre vinkelfästet i golvet.
  OBS: Golvförankringsbultar medföljer ej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?