990-5911A-031

Placera det tomma batteriskåpet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Lämna det tomma batteriskåpet täckt medan förankringshålen görs för att förhindra att damm eller andra ledande partiklar förekommer i systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Ta bort de markerade sidopanelerna från batteriskåpen på de motstående sidorna.
 2. Placera det/de tomma batteriskåpet/en på avsedd plats.
  OBS: Lämna 100 mm tomt utrymme bakom det/de tomma batteriskåpet/en för luftcirkulation.
 3. Sätt fast de bakre vinkelfästena i golvet.
  OBS: Golvförankringsbultar medföljer ej.

  Bakvy av tomt batteriskåp

 4. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Montera de övre vinkelfästena mellan de tomma batteriskåpen.

  Frontvy av de två tomma batteriskåpen

 5. Ta bort de två frontskydden.

  Frontvy av tomt batteriskåp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?