990-5911A-031

Förbered det tomma batteriskåpet för kablar - undre kabelingång

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller stansa hål med monteringsplattorna installerade och borra inte eller stansa hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort genomföringsplattorna för (a) kraftkablar och (b) signalkablar.

  Frontvy av tomt batteriskåp

 2. Borra eller stansa hål för strömkablar eller signalkablar i genomföringsplattan.
 3. Sätt tillbaka genomföringsplattorna.
  FARA
  risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?