990-5911A-031

Förbered det tomma batteriskåpet för kablar - övre kabelingång

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller stansa hål med monteringsplattorna installerade och borra inte eller stansa hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort de åtta skruvarna som håller batteribrytarplattan. Spara skruvarna för senare användning.

  Frontvy av tomt batteriskåp

 2. Ta bort batteribrytarplattan.
 3. Placera batteribrytarplattan på den övre hyllan i det tomma batteriskåpet.

  Frontvy av tomt batteriskåp

 4. Fäst den nedre delen av batteribrytarplattan med sex skruvar.
 5. Fäst sidorna på batteribrytarplattan med två skruvar.
 6. Ta bort genomföringsplattorna för (a) kraftkablar och (b) signalkablar.

  Frontvy av tomt batteriskåp

 7. Borra eller stansa hål för strömkablar eller signalkablar i genomföringsplattan.
 8. Sätt tillbaka monteringsplattorna.
  FARA
  risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?