990–5911A–032

น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอรี่เปล่า

  น้ำหนัก (กก.) ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.)
ตู้แบตเตอรี่เปล่า 190 1970 700 850
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?