990–5911A–034

Akü Güvenliği

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Akü sigortaları, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak monte edilmelidir.
 • Akülerin bakımı, aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi uzman personel tarafından veya onların gözetimi altında yapılmalıdır. Yetkisiz personeli akülerden uzak tutun.
 • Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Patlama riski olduğundan aküleri ateşe atmayın.
 • Akülerin içini açmayın, akülerde değişiklik yapmayın veya aküleri tahrip etmeyin. Akü içindeki elektrolit cilde ve göze zararlıdır. Zehirli olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski taşır. Akülerde çalışırken aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.
 • Saat, yüzük veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı sapları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve botlar kullanın.
 • Akülerin üzerine aletler veya metal nesneler koymayın.
 • Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Akülerin yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin. Yanlışlıkla topraklandıysa, topraklama kaynağını çıkarın. Topraklanmış akünün herhangi bir parçasına temas edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu topraklamaların sökülmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi azaltılabilir (topraklanmış besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü beslemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküleri değiştirirken, daima aynı parça numarasına ve türe sahip olanlarla veya akü paketleriyle değiştirin. Sisteminizdeki akülerle ilgili bilgi için klasik akü kabinindeki etikete bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
 • Sisteme aküleri yerleştirmeden önce sistemin güç verilmeye hazır olmasını bekleyin. Akünün kurulumundan UPS sistemine güç verilmesine kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü aşmamalıdır.
 • Yeniden şarj ihtiyacından dolayı aküler altı aydan uzun süre saklanmamalıdır. UPS uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS'e enerji verilmesi önerilir. Böylece aküler şarj edilmiş olur ve olası kalıcı hasarlar önlenir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?