990–5911A–032

เตรียมตู้แบตเตอรี่เปล่าให้พร้อมสำหรับสายเชื่อมต่อ – ช่องทางเข้าสายด้านบน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 1. ถอดสกรูทั้งแปดตัวที่ยึดเพลตรองเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก เก็บสกรูไว้ใช้ในภายหลัง

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 2. ถอดเพลตครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
 3. ติดตั้งเพลตรองเบรกเกอร์ไว้ที่ชั้นด้านบนของตู้แบตเตอรี่เปล่า

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 4. ขันยึดส่วนล่างของเพลตรองเบรกเกอร์แบตเตอรี่ด้วยสกรูหกตัวเข้าให้แน่น
 5. ขันยึดด้านข้างของเพลตรองเบรกเกอร์แบตเตอรี่ด้วยสกรูสองตัวเข้าให้แน่น
 6. ถอดเพลตสำหรับ (a) สายไฟ และ (b) สายเคเบิลสัญญาณ

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 7. เจาะหรือกดให้เป็นรูสำหรับสายไฟและสายเคเบิลสัญญาณในเพลต
 8. ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีมุมแหลมคมใด ๆ ซึ่งอาจทำให้สายเคเบิลชำรุดได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?