DOCA0331CZ-01

Informace o produktech v rozvaděči

Při výběru celé skříně, skupiny přístrojů nebo individuálních prvků rozvaděče se zobrazují informace o těchto produktech na kartě Vlastnosti v pravé části obrazovky. Informace o produktech spadají do 3 kategorií:

  • Skříně

  • Instalační systémy

  • Přístroje a distribuční bloky

Pro získání bližších informací a přehledu dostupné dokumentace klikněte na zvýrazněný text Technický list s odkazem.

Přesunete-li kurzor myši na přístroj umístěný v rozvaděči, zobrazí se u přístroje popis s označením zadaném v diagramu elektrického zapojení.

Stisknutím levého tlačítka myši a s kurzorem nacházejícím se nad vybraným přístrojem lze tento přístroj zvýraznit i s jeho nadřazeným prvkem. Uvedená funkce je k dispozici i v seznamu produktů, kde se relace mezi nadřazeným a navazujícím prvkem zobrazí opět barevně.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?