MFR2580802

Val av installationsplats

OBS!
  • Vi rekommenderar en monteringshöjd på cirka 300 mm från golvet.
  • Produkten är avsedd för inomhusinstallation (IP20).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?