990-5913D-011

Signaalikaapelien kytkeminen Galaxy VS UPS -laitteeseen

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.
HUOMAUTUS: Käytä kaksoiseristettyjä signaalikaapeleita. Signaalikaapelien vähimmäisluokituksen on oltava 600 V.
 1. Asenna UPS-laitteen mukana toimitettu lämpötila-anturi perusakkukaappi yläosaan.
  VAROITUS
  Tulipalovaara
  Aseta lämpötila-anturi kuvan mukaisesti sen varmistamiseksi, että lämpötila mitataan oikein.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Vie akun lämpötila-anturin kaapelit perusakkukaapin pohjan läpi UPS-koteloon ja kytke kuvassa näytetyllä tavalla.
  HUOMAUTUS: UPS-kotelon mukana toimitetaan yksi lämpötila-anturi. Ota yhteyttä Schneider Electriciin, jos haluat ostaa lisälämpötila-anturin (0J-0M-1160).
  HUOMAUTUS: Akun lämpötila-anturikaapeleiden luokitus on Class 2 ja SELV. Class 2- ja SELV-piirit on kaksoiseristettävä pääpiiristöstä.
 3. Poista akkukatkaisijan kansi.
 4. Kytke signaalikaapelit akkukatkaisijaan:
  1. Kytke signaalikaapelit AUX-kytkimeen.
  2. Kytke signaalikaapelit alijännitekelaan.
  3. Vie signaalikaapelit akkukatkaisijan alaosan aukon läpi.
 5. Vie signaalikaapelit akkukatkaisijan takaa ja pohjan läpi perusakkukaappiin.

  Akkukatkaisija takaa

 6. Asenna akkukatkaisijan kansi paikalleen.
 7. Kytke signaalikaapelit UPS-yksikköön kuvan osoittamalla tavalla.
QR code for this page

Auttoiko tämä?