990-5913E-023

Kople signalkablene til Easy UPS 3-Phase Modular

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
MERK: Bruk doble isolerte signalkabler. Signalkablene må ha en minimumsklassifisering på 600 V.
 1. Installer batteritemperatursensor(er) (medfølger ikke)
  MERK: Temperatursensorer (SP3OPT006) er tilgjengelig som et tilleggssett.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Rut kablene til batteritemperatursensoren gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet til UPSen, og kople til som vist.
  MERK: Kablene til batteritemperatursensoren anses som Class 2 og SELV. Class 2- og SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.
 4. Kople signalkablene til batteribryteren:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.
  3. Før signalkablene ut gjennom den nedre åpningen på batteribryteren.
 5. Før signalkablene fra baksiden av batteribryteren og ut gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet.

  Batteribryter vist bakfra

 6. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
 7. Kople signalkablene til UPSen som vist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?