990-5913E-023

Klargjøre for strømkabler

  1. Åpne døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 fjerner du to skruer for å åpne venstre dør.
  2. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren i AV-posisjon (åpen).
  3. Fjern bryterens beskyttelsesplater.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Fjern settet med kopperstenger/-kabler nederst i det klassiske batterikabinettet. Ta vare på dette for å bruke det ved sammenkopling av batteriene, se Kople til strømkabler.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?