990-5913D-025

Podłączenie kabli sygnałowych do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, aby zapewnić należytą izolację.
UWAGA: Użyj podwójnie izolowanych kabli sygnałowych. Kable sygnałowe muszą mieć minimalne napięcie 600 V.
 1. Zainstaluj czujniki temperatury baterii (nie są dostarczone w zestawie).
  UWAGA: Czujniki temperatury (SP3OPT006) są dostępne jako zestaw opcjonalny.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej do zasilacza UPS i podłącz je według rysunku.
  UWAGA: Kable czujnika temperatury baterii są klasyfikowane jako Class 2 i SELV. Obwody Class 2 i SELV muszą być podwójnie odizolowane od obwodów głównych.
 3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.
 4. Podłącz przewody sygnałowe do wyłącznika baterii:
  1. Podłącz przewody sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz kable sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.
  3. Wyprowadź przewody sygnałowe przez dolny otwór skrzynki wyłącznika baterii.
 5. Poprowadź przewody sygnałowe od tyłu wyłącznika baterii i wyprowadź je przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej.

  Widok wyłącznika baterii z tyłu

 6. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
 7. Podłącz przewody sygnałowe do zasilacza UPS, jak pokazano.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?