990-5913C-025

Przyjęcie produktu

Inspekcja zewnętrzna

Kiedy nadejdzie przesyłka, sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub niewłaściwego postępowania. Poszukaj oznak przechylenia lub obtłuczenia. Nie próbuj instalować systemu, jeśli widoczne jest uszkodzenie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się z firmą Schneider Electric i złóż wniosek o odszkodowanie do firmy transportowej w ciągu 24 godzin.

Porównaj elementy przesyłki z listem przewozowym. Natychmiast zgłoś wszelkie brakujące elementy do przewoźnika oraz do firmy Schneider Electric.

Sprawdź, czy oznaczone jednostki odpowiadają potwierdzeniu zamówienia.

QR code for this page

czy było to pomocne?