990-5913C-031

Ankomst

Extern inspektion

När försändelsen anländer, inspektera förpackningen efter tecken på skador eller fel. Kontrollera lutnings- och kollisionsindikatorerna. Försök inte installera systemet om en skada är uppenbar. Om en skada upptäcks, kontakta Schneider Electric och lämna in ett skadeanspråk till transportören inom 24 timmar.

Jämför försändelsens komponenter med fraktsedeln. Rapportera omedelbart eventuella saknade föremål till transportören och till Schneider Electric.

Kontrollera att märkta enheter stämmer med orderbekräftelsen.

QR code for this page

Var det här till hjälp?