990-5913D-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Klassiskt batteriskåp – specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Det klassiska batteriskåpet får endast användas med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS och Easy UPS 3-fas modulär.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Upp till två klassiska batteriskåp (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
OBS: Minst två klassiska batteriskåp och upp till fyra klassiska batteriskåp (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
OBS: Upp till fyra klassiska batteriskåp (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Easy UPS 3-fas modulär.
Kommersiell referens Batterityp Antal batteriblock
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Utlösningsinställningar

Utlösningsinställningarna måste kontrolleras under installationen. Ställ in utlösningsinställningarna enligt relevant tabell nedan.

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG250D Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 200 250 250
Im-inställning 1 250

GVSCBC7D

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C10S3D + C103MG080
Ir-inställning 56 72 80 80 Ej tillämpligt
Im-inställning 400

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG200D
Ir-inställning 140 160 200
Im-inställning 1 000

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG250D Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-inställning 1 250
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytartyp C25S3D + C253MG250D
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-inställning 225 250 225 250 225 250 250
Im-inställning 1 250

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C40S3TM320D
Ir-inställning 224 224 256 288 288 320 320
Im-inställning 1 500
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytartyp C40S3TM320D
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-inställning 288 320 288 320 288 320 320
Im-inställning 1 500

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabelstorleken är 95 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 (52–C2) i IEC 60364–5–52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Monteringsmetod C

Skyddande jordkablar (PE-kablar) är dimensionerade enligt tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-storlek 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -15 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–1 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Rummet ska ventileras för att förhindra koncentrationen av det väte som genereras av batteriskåpet. Rekommenderat minimiluftflöde: 2,41 m3/h.

Klassiskt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
QR code for this page

Var det här till hjälp?