990-5913E-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Klassiskt batteriskåp – specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Det klassiska batteriskåpet får endast användas med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS och Easy UPS 3-Phase Modular.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Upp till två klassiska batteriskåp (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
OBS: Minst två klassiska batteriskåp och upp till fyra klassiska batteriskåp (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
OBS: Upp till fyra klassiska batteriskåp (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Easy UPS 3-Phase Modular.
Kommersiell referens Batterityp Antal batteriblock
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Utlösningsinställningar

Utlösningsinställningarna måste kontrolleras under installationen. Ställ in utlösningsinställningarna enligt relevant tabell nedan.

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG250D Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 200 250 250
Im-inställning 1 250

GVSCBC7D

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C10S3D + C103MG080
Ir-inställning 56 72 80 80 Ej tillämpligt
Im-inställning 400

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG200D
Ir-inställning 140 160 200
Im-inställning 1 000

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C25S3D + C253MG250D Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-inställning 1 250
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytartyp C25S3D + C253MG250D
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-inställning 225 250 225 250 225 250 250
Im-inställning 1 250

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp C40S3TM320D
Ir-inställning 224 224 256 288 288 320 320
Im-inställning 1 500
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytartyp C40S3TM320D
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-inställning 288 320 288 320 288 320 320
Im-inställning 1 500

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabelstorleken är 95 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 (52–C2) i IEC 60364–5–52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Monteringsmetod C

Skyddande jordkablar (PE-kablar) är dimensionerade enligt tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-storlek 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Rummet ska ventileras för att förhindra koncentrationen av det väte som genereras av batteriskåpet. Rekommenderat minimiluftflöde: 2,41 m3/h.

Klassiskt batteriskåp – leveransvikt och -dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Klassiskt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -15 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–1 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
Prestanda IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav
Miljö IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering
Märkningar CE
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT
Överspänningskategori OVCIII
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?