990-5913C-032

การรับ

การตรวจสอบภายนอก

เมื่อการจัดส่งมาถึง ให้ตรวจสอบวัสดุที่จัดส่ง โดยมองหาร่องรอยความเสียหายหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบตัวบ่งชี้การเอียงและการกระแทก อย่าพยายามติดตั้งระบบ หากพบความเสียหาย หากสังเกตพบความเสียหายใด ๆ ให้ติดต่อ Schneider Electric และยื่นการเรียกร้องความเสียหายกับตัวแทนการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

เปรียบเทียบส่วนประกอบของพัสดุที่จัดส่งพร้อมกับใบตราส่งสินค้า รายงานรายการที่หายไปใด ๆ กับผู้ขนส่งและ Schneider Electric ทันที

ตรวจสอบว่าเครื่องที่ติดฉลากตรงกับการยืนยันคำสั่งซื้อ

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?