990-91375B-011

Asennusprosessi

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Aseta akkukatkaisijakaappi mahdollisimman lähelle akkuryhmää, jotta suojaamattoman akkukaapelin pituus olisi mahdollisimman lyhyt. Akkuryhmän ja UPS-laitteen välinen etäisyys saa olla enintään 200 m. Jos asennuksen vaatima etäisyys on pitempi, ota yhteyttä Schneider Electriciin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Akun lämpötila-anturin asennusta ei kuvata tässä oppaassa. Katso ohjeet UPS:n asennusoppaasta.
  1. Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään.
  2. Akkukatkaisijakaapin valmisteleminen kaapeleita varten.
  3. Kytke signaalikaapelit. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
  4. Virtakaapeleiden kytkeminen.
  5. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  6. Lopulliset asennusvaiheet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?