990-91375B-011

Akkukatkaisijakaapin valmisteleminen kaapeleita varten

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai suojusrenkaille reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Irrota läpivientilevyt:
  • GVBBB630EL-1CB: Irrota alaläpivientilevyt.
  • GVBBB630EL-2CB: Irrota ylä- ja alaläpivientilevyt tai ainoastaan alaläpivientilevyt.
  • GVBBB630EL-3CB: Irrota ylä- ja alaläpivientilevyt.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB ja GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB ja GVBBB630EL-3CB

 2. Poraa tai leikkaa läpivientilevyihin reiät virtakaapeleille (A) ja signaalikaapeleille (B) tai läpivientiholkeille. Asenna mahdolliset läpivientiholkit ja aseta läpivientilevyt takaisin paikoilleen.
  VAARA
  sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Tarkista, ettei lähistöllä ole teräviä kulmia, jotka saattavat vahingoittaa kaapeleita.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

  GVBBB630EL-1CB

   

  GVBBB630EL-2CB ja GVBBB630EL-3CB

  GVBBB630EL-2CB ja GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?