990-91378C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS'en

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
Anbefalet signalkabelstørrelse Maksimal afstand til UPS'en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Installer batteritemperatursensoren/erne 0M-1160, der følger med UPS'en.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem toppen eller bunden af det eller de tomme batteriskab(e) til UPS'en, og tilslut dem som vist.
  BEMÆRK: Der følger to temperatursensorer med UPS'en.
  BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb.
 3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.

  Batteriafbryderen set forfra

 4. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til batteriafbryderen.
 5. Tilslut signalkablerne:
  1. Slut signalkablerne til meldekontakten.
  2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.

  Batteriafbryderen set forfra

 6. Tilslut signalkablerne i UPS'en som vist.
 7. Monter dækslet på batteriafbryderen igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?