990-91378C-004

Installer batteriafbrydersættet i en jordet metalboks

FORSIGTIG
fare for skade på udstyret
Installer batteriafbryderen i en jordet metalboks.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Mål op, og markér hullerne til installation af batteriafbryderen i metalboksen.
  2. Bor huller på hvert af de afmærkede steder.
  3. Installer batteriafbrydersættet i metalboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?