990-91378B-011

Virtakaapeleiden kytkeminen alaläpivientiaukolla varustetussa järjestelmässä

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Katkaise UPS-järjestelmästä virta kokonaan ennen kuin liität akkukaapelit akkukatkaisijaan.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Varmistuslukitse ja -merkitse katkaisija OFF-asentoon.

  Tyhjä akkukaappi edestä

 2. Kytke PE-kaapeli.
 3. Kytke DC-kaapelit (DC+, DC–) UPSista.
 4. Asenna suojus liitinten päälle akkukatkaisijan vasemmalla puolella.

  Tyhjä akkukaappi edestä

 5. Asenna akut tyhjän akkukaapin mukana toimitetussa asennusoppaassa kuvatulla tavalla.
 6. Kytke akkukaapelit (Batt+, Batt–) tyhjässä akkukaapissa 1 olevista akuista akkukatkaisijaan.

  Tyhjä akkukaappi edestä

 7. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukaappia:: Kytke maadoituskaapeli tyhjästä akkukaapista 1 tyhjään akkukaappiin 2.

  Tyhjät akkukaapit 1 ja 2 edestä

 8. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukaappia:: Kytke akkukaapelit (Batt+, Batt–) tyhjässä akkukaapissa 2 olevista akuista akkukatkaisijaan.
 9. Asenna suojus liitinten päälle akkukatkaisijan oikealla puolella.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?