990-91378B-011

Virtakaapeleiden kytkeminen yläkaapeliaukolla varustetussa järjestelmässä

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Katkaise UPS-järjestelmästä virta kokonaan ennen kuin liität akkukaapelit akkukatkaisijaan.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Varmistuslukitse ja -merkitse katkaisija OFF-asentoon.

  Tyhjä akkukotelo edestä

 2. Kytke suojamaadoituskaapeli.
 3. Kytke DC-kaapelit (DC+, DC–) UPSista.
 4. Asenna suojus liitinten päälle akkukatkaisijan vasemmalla puolella.
 5. Asenna akut tyhjän akkukotelon mukana toimitetussa asennusoppaassa kuvatulla tavalla.
 6. Kytke akkukaapelit (Batt+, Batt–) tyhjässä akkukotelossa 1 olevista akuista akkukoteloon.
 7. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukoteloa:: Kytke maadoituskaapeli tyhjästä akkukotelosta 1 tyhjään akkukoteloon 2.

  Tyhjät akkukotelot 1 ja 2 edestä

 8. Vain asennuksissa, joissa käytetään kahta tyhjää akkukoteloa:: Kytke akkukaapelit (Batt+, Batt–) tyhjässä akkukotelossa 2 olevista akuista akkukatkaisijaan.
  HUOMAUTUS: Jätä kytkentäkaavio ja akkutiedot paikalle.
 9. Asenna suojus liitinten päälle akkukatkaisijan oikealla puolella.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?