990-91378-023

Kople signalkablene til Galaxy VS UPS

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
MERK: Anbefalt signalkabelstørrelse er 0,5 mm2.
 1. Installer batteritemperatursensor 0M-1160, som leveres med UPSen.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Før kablene til batteritemperatursensoren gjennom toppen eller bunnen av de tomme batterikabinettene til UPSen og kople dem til som vist.
  MERK: En batteritemperatursensor leveres med UPSen. Kontakt Schneider Electric hvis du vil kjøpe en ekstra temperatursensor.
  MERK: Kablene til temperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Fjern dekselet på batteribryteren.

  Batteribryter vist forfra

 4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av det tomme batterikabinettet til batteribryteren.
 5. Kople til signalkablene:
  1. Kople signalkablene til meldekontakten.
  2. Kople signalkablene til underspenningsspolen.

  Batteribryter vist forfra

 6. Kople signalkablene til UPSen som vist.
 7. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?