990-91378C-023

Montere batteribrytersettet i et jordet metallskap

FORSIKTIG
fare for skade på utstyret
Monter batteribryteren i et jordet metallskap.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Mål og merk hullene for montering av batteribryteren i metallskapet.
  2. Bor hull på hvert markeringssted.
  3. Monter batteribrytersettet i metallskapet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?