990-91378C-025

Podłącz kable sygnałowe do łącznika zasilacza Galaxy VL UPS

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
Zalecany przekrój kabli sygnałowych Maksymalna odległość do zasilacza UPS
0,5 mm2 50 metrów
0,75 mm2 100 metrów
1,0 mm2 200 metrów
 1. Zainstaluj czujniki temperatury baterii 0M-1160 dostarczone wraz z systemem UPS.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zasilacza UPS i podłącz je, jak pokazano.
  UWAGA: Z zasilaczem UPS dostarczono dwa czujniki temperatury.
  UWAGA: Kable czujnika temperatury są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
 3. Zdemontuj osłonę wyłącznika baterii.

  Widok z przodu wyłącznika baterii

 4. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
 5. Podłącz kable sygnałowe:
  1. Podłącz kable sygnałowe do łącznika AUX.
  2. Podłącz kable sygnałowe do cewki wyzwalającej niskiego napięcia.

  Widok z przodu wyłącznika baterii

 6. Podłącz kable sygnałowe do zasilacza UPS według ilustracji.
 7. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?